Guru Mughni

Beliau dilahirkan pada tahun 1860 di daerah kuningan, Jakarta Selatan, dari pasangan H. Sanusi bin Ayub dan Hj. Da’iyah binti Jeran. Beliau memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Jakarta dan dalam peperangan melawan penjajah.
Salah satu peninggalan penting dari Guru Mughni yaitu masjid Baitul Mughni yang telah didirikannya di tanah miliknya sendiri. Beliau merupakan orang yang mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan dirinya sendiri. Maka dari itu, walaupun Guru Mughni sudah wafat banyak dari masyarakat datang untuk berziarah kemakamnya.

Waktu - Waktu Berziarah

Di makam guru mughni sendiri selalu ada saja yang berziarah. Namun untuk hari yang paling ramai dikunjungi masih belum menentu.

Lokasi Makam Keramat Guru Mughni

Posted in Jakarta Selatan, Ziarah and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *