Guru Mansur

Guru Mansur ialah ulama yang mempunyai keahlian dalam suatu disiplin ilmu tertentu, mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan memiliki kemampuan mengajar kitab. Nama asli beliau ialah Muhammad Mansur, beliau merupakan sosok pejuang sekaligus pendakwah pada masa penjajahan Belanda.
Guru Mansur adalah pengajur kemerdekaan Indonesia. Beliau menyerukan agar bangsa Indonesia memasang atau mengibarkan bendera merah putih.  Beliau menyerukan persatuan umat dengan slogannya yang terkenal, ‘rempuk!’ Yang artinya musyawarah (perkataan ini kemungkina besar  maksudnya sama dengan rembuk).

Waktu - Waktu Berziarah

Pada Makam ini, tidak menentu kapan peziarah ramai untuk berziarah.

Lokasi Makam Guru Mansur

Posted in Jakarta Barat, Ziarah and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *