Makam Keramat Kampung Bandan

Dari empat makam yang ada di keramat kampung bandan yang paling terkenal yaitu Habib Mohammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba’ Alwi. Semasa hidupnya, berjasa bagi penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad 16 sampai awal abad 17. Untuk itulah sampai sekarang banyak orang yang berziarah ke makam Keramat Kampung Bandan.

Waktu - Waktu Berziarah

Pada bulan Maulud dan Sya’ban, menjelang Ramadan, ribuan kaum muslimin berziarah ke makam ini. kemudian setiap malam jum’at makam keramat kampung bandan ini di padati oleh peziarah. Haul shohibul makam yaitu pada malam ke 13 bulan Ramadhan pasti sangat dipadati oleh pengunjung dari berbagai macam daerah.

Lokasi Makam Keramat Kampung Bandan

Posted in Jakarta Utara, Ziarah and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *